Itaalia kapsa kasutamine

Üksikisikud ja kaubamärgid kohandavad või koguvad aineid, mis võivad olla vajalikud õhuga plahvatusohtliku keskkonna loomiseks. Eelkõige esinevad sellised ained nagu gaasid, vedelikud ja tahked ained, millel on märkimisväärne lagunemine, nt kivisöepulber, puidu tolm jne.

Sellistel vormidel peavad tööandjad saavutama plahvatusohu hindamise ja plahvatusohu hindamise. Eelkõige tuleks täpsustada korterite ja korterite puhul, kus plahvatuse tõenäosus esineb kõige rohkem. Plahvatusohtlikud tsoonid peaksid olema välistes ruumides ja kohtades rohkem kui asendamatud. Lisaks soovivad tööandjad koostada graafilise dokumentatsiooni, mis klassifitseeritakse, ning näitavad ka tegureid, mis võivad käivitada süüte.

Plahvatusohu hindamine tuleb saavutada majandusministri 8. juuli 2010. aasta määruse nõuete alusel töötervishoiu ja tööohutuse miinimumnõuete osas koos võimalusega tegutseda plahvatusohtlikus keskkonnas töötavas korteris (Journal of Laws 2010 nr 138. 931.

Plahvatusohu hindamise osana lõpetatakse objekti omadused. See on veendunud selle pinna, korruste, ruumide, tehnoloogiliste liinide jms osas. Analüüsitakse tegureid, mis võivad tule või plahvatuse tekkimisele rääkida. Arendatakse materjale ja meetodeid, mis võimaldavad vähendada ja kõrvaldada tulekahju ja kiireid riske. Määratakse kindlaks, millised on esimesed põlevad ained, mis võivad saada potentsiaalse plahvatuse allikaks. Plahvatusohu minimeerimiseks paigaldatakse kaasaegsed lahendused.